Sporten op kunstgras en spelen op rubbertegels is veilig


Uit onderzoek blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. Ook valdempende rubbertegels, die onder meer op speelterreinen worden gebruikt, zijn veilig. Een tijdje geleden was daarover enige onrust ontstaan. In rubbergranulaat, dat meestal gemaakt wordt van oude autobanden, zitten veel verschillende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA) . Het RIVM onderzocht in welke mate stoffen via de huid in het lichaam kunnen terechtkomen, via het spijsverteringskanaal of via de longen. Vervolgens is berekend in hoeverre mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat betekent voor de gezondheid. Daaruit bleek dat deze stoffen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. Voor valdempende rubbertegels - waarvan geen stalen werden onderzocht - houdt het RIVM een slag om de arm. Een van de onzekerheden is het ontbreken van betrouwbare informatie over de blootstelling van spelende kinderen aan die tegels. Het gaat onder andere om gegevens over de duur en de frequentie van het contact van de huid met de tegel en de hoeveelheid PAK's die dan uit de tegels vrijkomen. In het meest ongunstigste geval 'wordt het zogeheten verwaarloosbare risiconiveau voor kanker licht overschreden'.


Bronnen:

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Beoordeling_norm_voor_rubbertegels_input_voor_Europese_evaluatie_in_2017

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=43ac34f7-7b21-415a-8ea0-b3b5fd1add08&type=pdf&disposition=inline

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=22911
Uitgelichte berichten