35 Miljoen euro subsidies voor schoolbouwprojecten in Brussel en Vlaanderen.


Tijdens de maanden mei en juni 2017 is er iets meer dan 35 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs. 5,6 miljoen euro gaat naar grote schoolbouwprojecten. Ruim 29 miljoen euro, gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de renovatie van het bestaande verouderde schoolpatrimonium. Dankzij deze subsidies maakt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verder concreet werk van de inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen en te moderniseren.


AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kent subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werd er in mei en juni 2017 voor 5,6 miljoen euro aan subsidies vastgelegd ten voordele van schoolbesturen. Zo krijgen twee scholen een subsidie van meer dan 2 miljoen euro om hun schoolgebouwen grondig te vernieuwen: het CVO Lethas in Brussel (4..292.143,93 euro) en de cluster van het PHTI, PIHS en de Provinciale Middenschool in Gent (2.845.187,02 euro). Concreet gaat het bijvoorbeeld in het CVO Lethas in Brussel om de renovatie van het oude kantoorgebouw op het Rouppeplein en bijvoorbeeld in het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut in Brugge om de aankoop van een kloostergebouw ter uitbreiding van de schoolcapaciteit.

Voor de aanvragen die voortvloeien uit de verschillende uitzonderingsprocedures, zoals werken ten gevolge van overmacht, zeer dringende ingrepen, kleinere bouwwerken via de verkorte procedure is er ruim 29 miljoen euro vastgelegd, goed voor meer dan 460 goedgekeurde schoolbouwprojecten.


Bron: http://www.hildecrevits.be/nl/35-miljoen-euro-subsidies-voor-scholenbouwprojecten-brussel-en-vlaanderen


Uitgelichte berichten