Vlag NL.png
Vlag FR.png

04

FAQ

VEILIG SPELEN

Vallen hoort bij het spelen! Blauwe plekken, builen en soms wel eens een gebroken arm of been. Het is belangrijk dat kinderen in een uitdagende omgeving op onderzoek gaan, dingen uitproberen. Een kind moet leren dat de wereld er vanaf een verhoging anders uit ziet. Dit soort ervaringen leert men niet vanuit een boekje, maar moet men in een uitdagende omgeving opdoen, zelf ervaren, met vallen en opstaan.

Desalniettemin willen we een veilige speelomgeving creëren die voldoet aan uitgebreide veiligheidseisen die gelden voor de valondergronden om zo onnodige letsels te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Wat is de bedoeling van een valdempende ondergrond?


Als kinderen vallen, kan het dat ze een enkel verstuiken of zelfs een arm breken maar men moet voorkomen dan ze hun nek breken of een ernstig hersenletsel oplopen. Hoe hoger het toestel, hoe dieper kinderen kunnen vallen en hoe “zachter” de ondergrond moet zijn om de schok op te vangen. Hieruit volgt dat in bepaalde gevallen de ondergrond grote valdempende eigenschappen moet hebben.
Wat is het uitgangspunt voor een valdempende ondergrond?


De bewustwording van het belang van een veilige ondergrond heeft geleid tot wettelijke normen waaraan de ondergrond van speeltoestellen dient te voldoen. Daarin is vastgelegd dat de ondergrond bij speeltoestellen al vanaf een valhoogte van 60 cm valdempende en veerkrachtige eigenschappen moet bezitten. In EN 1176 en EN 1177 is voorgeschreven aan welke vereisten een valondergrond moet voldoen. Deze vereisten variëren met de valhoogte van het speeltoestel. Bij de keuze voor de meest geschikte ondergrond zijn materiaalkeuze, maximale valhoogte en obstakelvrije valruimte doorslaggevend. Eveneens de omgeving, het ontwerp en het onderhoud zijn van belang. Tot 60 cm is geen speciale ondergrond nodig. De uitbater vermijdt best zo veel mogelijk asfalt en beton. Wel geschikte ondergronden zijn dan: gras, zand, grind, boomschors, houtsnippers, ed... Tot 1 m hoogte volstaat een natuurlijke bodem (aarde). Gras mag u in de meeste gevallen toepassen voor toestellen met een valhoogte tot 1,50 m. Vanaf 1m gebruikt u veilige, valdempende ondergronden. Rubbergranulaat ondergronden bieden hierbij een veilige valondergrond, zoals: Kunstgras, rubber en andere kunststoffen ( deze moeten altijd van een certificaat voorzien zijn conform EN 1177).
Wat is de HIC-waarde?


HIC staat voor Head Injury Criterium. Hoe harder de ondergrond hoe meer kans er is op ernstige hoofdletsels. Daarom is het belangrijk om te weten hoe hard de grond is onder de speeltoestellen.
Op het speelterrein kan dit gemeten worden met een speciaal meettoestel. Dit meet de kans op een hersenletsel en de kans op nekblessures. Het gaat ervan uit dat een kind zijn nek waarschijnlijk niet breekt of geen hersenletsels heeft als het van een speeltoestel valt, waar de HIC-waarde voor de ondergrond kleiner is dan 1000.
De HIC-waarde is verschillend voor elke ondergrond. Bij natuurlijk bodemmateriaal kan de HIC-waarde veranderen afhankelijk van het weer, de temperatuur, de intensiteit van het gebruik,... Voor kunststof moet de fabrikant de HIC-waarde meegeven bij het toestel.
Welke Europese norm wordt gehanteerd voor het bepalen van de valhoogtes?


De wet stelt als de ondergrond voldoet aan de EN1177 norm, ze geacht worden veilig te zijn. EN 1177 beschrijft de testmethode voor de bepaling van de kritische valhoogte van schokabsorberende bodemoppervlakken van speelterreinen.
Deze normen bevatten in verband met de veiligheid veel gedetailleerder omschrijvingen dan de KB’s. Daarom hanteren producenten en keuringsinstanties graag deze normen.
Hoeveel valruimte moet er nu juist voorzien worden?


• Alle toestellen met minder dan 1,50 m valhoogte moeten minimum 1,50 m vrije valruimte hebben. • Hebben de toestellen een grotere valhoogte dan 1,50 m dan is de vrije valruimte 2/3 van de valhoogte +0,50 m. • Je zit zeker goed indien je evenveel plaats voorziet rond het toestel als de valhoogte van het toestel (uiteraard geldt dit enkel voor toestellen met een valhoogte groter dan 1,50 m). • De minimum ruimte die je moet voorzien tussen twee toestellen is 2,50 m.
We willen een speelplek aanpakken, hoe starten we zo’n project?


U bent vast al gestart met het samenstellen van een projectgroep en het verzamelen van ideeën. Maar hoe moet het nu verder? Het inrichten van de openbare buitenruimte, en een plek waar kinderen vrij kunnen buiten spelen, is een complex proces waar veel bij komt kijken. Afhankelijk van de grootte van het project is het aan te raden om de organisatie in een rechtsvorm te gieten, zoals een vereniging of stichting. Het is vaak verstandig om eerst een aantal dingen uit te zoeken voordat u verdere actie onderneemt. Zo komt u best goed voorbereid voor de dag als u met de gemeente of andere instanties in gesprek gaat. Informatie over het belang van buitenspelen kan helpen bij het vormen van een visie en het beargumenteren van uw project bij instanties zoals de gemeente. Als u genoeg inzicht heeft in het wie, wat, waar, waarom en hoe van het speelprobleem in uw buurt, kunt u een goed plan van aanpak maken. Wij adviseren u om de samenwerking met kinderen centraal te stellen. Want door kinderen te betrekken bij dat proces, wordt het werk leuker en het resultaat beter. Tenslotte zijn zij de specialisten als het om spelen gaat!
Hoe en met wie kunnen we het beste samenwerken om het project tot een succes te maken?


Welk speelprobleem u ook wilt aanpakken, in veel gevallen is het verstandig om te beginnen met het zoeken van medestanders. Samen met anderen staat u sterker en legt u meer gewicht in de schaal bij de gemeente en andere partijen waarmee u te maken krijgt.
Kan een rubbervloer hersteld worden in geval van schade (door slijtage, vandalisme, enz...)?


Een rubbertegel kan gemakkelijk verwijderd worden en vervangen worden door een andere tegel. Bij een rubber gietvloer kan het stuk dat beschadigd werd uitgesneden worden en opnieuw berubberd worden. Hou er wel steeds rekening mee dat er een kleurverschil kan zijn bij het vervangen van de rubber.
Waarom kiezen voor een rubbervloer?


De belangrijkste redenen waarom men voor rubber kiest? Rubber is: ° slijtvast ° waterbestendig ° bijzonder veerkrachtig ° geluiddempend ° warmteisolerend ° krasbestendig ° onderhoudsvriendelijk ° aangenaam loopgevoel
Is een rubbervloer geschikt om dagelijks op te spelen en/of sporten?


Voor elke sport- en/of speelruimte is degelijk materiaal een must. Rubbervloeren vormen niet enkel de basis waarop men veilig kan sporten of spelen maar zorgen ook voor de nodige demping waardoor sporten en spelen minder risico meebrengt voor je gewrichten. Daarnaast kunnen blessures voorkomen worden door hun schokabsorberende functie.
Wat is de gemiddelde levensduur van een rubbervloer?


Afhankelijk waarvoor de sport- of speelvloer gebruikt wordt en afhankelijk van de speelintensiteit wordt de levensduur van uw rubbervloer bepaalt. Bij normaal gebruik mag u rekenen op volgende normen: ° Gietvloer : +/- 15 jaar ° EPDM tegels: +/- 10 jaar ° SBR tegels: +/- 7 jaar Bij intensief gebruikte sportvloeren, is de levensduur aanzienlijk lager door het zeer frequent gebruik (torsi, start/stop, drukbelasting, wrijving, etc...): +/- 8 jaar
Wat is de ideale ondergrond voor het installeren van een rubber speel-, sportvloer?


Bij het plaatsen van een rubbervloer (gietvloer of tegels) is een goede ondergrond van cruciaal belang! Daarvoor kunnen verschillende materialen gebruikt worden. Onderbouw bestaat uit een laag drainerend schraal beton of mengpuin (15-20 cm) + een zandcementbed (dikte 10-15 cm). Andere mogelijke waterdoorlatende opbouw: 30 cm zand (M3c los) + 10 cm getrilde lava (0/16 M2a). De ondergrond wordt zo goed als biljartvlak (max. 5 mm afwijking op de 3 m lat) aangelegd met voldoende draagkracht vanwege de al dan niet aanwezige speeltuigen. Dit is belangrijk voor een correcte aanleg van een rubberen gietvloer. Gegoten materiaal volgt immers steeds de welving van onderliggende basis. Onnauwkeurige uitvoering leidt automatisch tot ongewenste plasvorming. De onderbouw moet zo worden opgebouwd dat de waterdoorlaatbaarheid te allen tijde wordt gegarandeerd. De waterdoorlaatbaarheid van de aangelegde verharding is te beproeven op verschillende plaatsen, verspreid over het volledig aangelegde oppervlak. Een waterdoorlaatbaarheid van 27240 mm/h, conform EN 12616, geldt als norm. Randopsluiting of een beton borduur rondom het terrein, om de rubber tegenaan te werken, is eveneens te voorzien.
Vergt een rubbervloer veel onderhoud? En hoe kan ik een rubber speel/sportvloer het best onderhouden?


Een rubbervloer vergt nagenoeg heel weinig onderhoud, daarom is vegen, met de tuinslang afspuiten of bij enige vervuiling met een hoge drukreiniger op brede straal echter voldoende om de vloer te reinigen. Wenst u de rubbervloer op regelmatige basis schoon te maken? U gebruikt beter geen zeephoudende middelen. Zeephoudende middelen zorgen veelal voor een plakkerige vloer waar vuil zich makkelijk aan hecht en worden dus afgeraden. Gebruik voor de schoonmaak gewoon een klein scheutje PU Reiniger. Hoe verwijder ik schoenstrepen?
Door wat reinigingsmiddel op de streep aan te brengen en te poetsen met een microvezeldoek. LET OP: Gebruik geen schuurspons of ander materiaal wat krassen kan veroorzaken! !GEBRUIK NOOIT GEEN CHEMICALIËN!
Hoeveel garantie geldt er voor rubbertegels, gietvloeren en aanverwante rubber producten?


Garantie geldt enkel op de levensduur van de granulaatstructuur en staat los van vandalisme, kleurvastheid, is afhankelijk van de correcte plaatsing en correct onderhoud. Deze zaken in acht houdend, mag u rekenen op een garantie van: ° Rubber gietvloeren: 2 jaar ° Rubber tegels: 3 jaar ° Aanverwante rubberproducten: 5 jaar
Welke voordelen heeft een valdempende rubbervloer t.o.v. goedkopere materialen?


Zand:

Wanneer zand niet onderhouden wordt, kan het bacteriologische evenwicht verstoord worden door biologische en mechanische vervuiling. Deze vervuiling komt tot stand door toedoen van mens of dier (zwerfvuil, uitwerpselen) of door natuurlijke elementen zoals bladeren, takjes, ed. De vervuiling kan voor humusvorming zorgen; een voedingsbodem voor bacteriën. Ongewenste grasgroei, verwording van het zand tot aarde en onhygiënische en mogelijk gevaarlijke situaties zijn het gevolg.

Houtsnippers:

 • Niet toegankelijk voor rolstoelen.

 • Is een los materiaal dat zich verplaatst tijdens gebruik; voor een goede schokdemping moet het daarom goed onderhouden worden.

 • Het is moeilijk om vuil en scherpe voorwerpen te verwijderen uit een laag houtsnippers.

 • Houtsnippers hebben een korte levensduur die afhankelijk is van het soort hout dat gebruikt wordt. Ze moeten daarom meerdere malen per jaar worden aangevuld.

 • Afwatering van het speelterrein en goed onderhoud is heel belangrijk bij houtsnippers omdat de vertering van houtsnippers sneller gaat op een natte ondergrond. Houtsnippers zijn derhalve niet praktisch op speelterreinen die niet of onvoldoende gedraineerd zijn.

 • Door het aanbrengen van een drainagelaag van steenslag ontstaat er minder humusvorming en blijft de speelplek bespeelbaar.

 • Houtsnippers kunnen soms erg hard en scherp zijn. Ze worden getest op schokdemping en niet op splintervorming. Er zijn bodemmaterialen in de handel die bij gebruik veel splinters opleveren.

 • Jonge kinderen steken houtsnippers in hun mond.

Grind:

 • Vermenging met de omgeving (uitzaaiing)

 • Gevaarlijk als ‘werpmateriaal’ (vandalismegevoelig)

 • Verontreiniging is moeilijk te verwijderen

 • Regelmatig toezicht noodzakelijk

 • Regelmatig aanvullen noodzakelijk

 • Moeilijk om op te lopen

 • Niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens

Gras:

 • Toegelaten valhoogte tot slecht 1,5m

 • Regelmatig bijwerken is noodzakelijk

 • Veel onderhoud

 • Plekken die veel belopen worden, worden snel kaal

 • Verontreiniging is moeilijk te verwijderen
Is een rubbervloer voldoende weersbestendig?


Rubbergranulaat gietvloer Een rubber gietvloer is een duurzame ondergond samengesteld uit UV- en ozonbestendig en slijtvast rubbergranulaten met een EPDM-toplaag. Dit garandeert een lange levensduur, met een kleurvaste waarborg. Bestand tegen verschillende weersinvloeden, zoals zon, regen, vrieskou, sneeuw, hagel, wind, enz... EPDM Rubbertegels De EPDM speeltegels bestaan steeds uit een zwarte EPDM onderlaag met een volledig tot in de massa gekleurde toplaag. EPDM rubbertegels zijn uitstekend kleurvast met een goede ozon- & UV bestendigheid. Bestand tegen verschillende weersinvloeden, zoals zon, regen, vrieskou, sneeuw, hagel, wind, enz... SBR Rubbertegels SBR rubbertegels ondergaan tijdens het productieproces een oppervlakkige kleuring, d.w.z. dat de tegels niet 100% kleurecht zijn en dat de toplaagkleur na verloop van tijd zal vervagen (lichtjes zwart worden), afhankelijk van gebruik, slijtage en locatie. SBR rubbertegels zijn matig weerbestendig. Ozon gevoelig, niet UV-bestendig en niet bestand tegen sterke zuren, koolwaterstoffen, oliën en vetten. Kan verharden op termijn. Bij extreme koude kunnen de tegels inkrimpen en uitzetten en bij verloop van tijd lichtjes vervormen.
Hoe onderhoud ik speelgrastegels?


De speelgrastegels zijn samengesteld uit een zwarte rubbertegel met daarbovenop een kleurrijk laagje kunstgras. De toplaag of graslayer, bestaat uit slijtvaste, gekroezelde kunststof grassprieten. De noppenstructuur aan de onderzijde van de tegel heeft zowel een valdempende als drainerende functie. Deze tegel vergt weinig onderhoud. Regelmatig opborstelen is eigenlijk het enige onderhoud dat deze tegel vergt. Ingeval van vlekken kan deze met water en neutrale schoonmaakzeep gereinigd worden.
Kan ik zelf een rubber speel/sportvloer aanleggen?


Alle producten kunnen met enige handigheid zelf geïnstalleerd worden, met uitzondering van de rubber gietvloeren, deze dienen door een professional geïnstalleerd te worden. Bij het plaatsen van uw rubbervloer dient u wel een aantal richtlijnen in acht te houden. Essentieel voor het plaatsen van een goede rubbervloer is een vlakke ondergrond, zorg altijd voor een goede afwatering onder de rubbertegels, klinkers en matten en gebruik het juiste gereedschap. Bovendien is meten weten, daarom steeds goed inmeten (niet te strak met betrekking tot het uitzetten en krimpen van de tegels door weersinvloeden). Daarnaast is halfsteensverband of in dambordpatroon plaatsen zeker aan te bevelen.
Wat kost een speel/sportvloer?


Elk project is anders. Elke vraag is anders. Om zomaar een prijskaartje te bevestigen aan projecten die zo uiteenlopend zijn, zou uiterst onprofessioneel zijn. Zoals u kan zien op onze website zijn er heel veel verschillende vloeren beschikbaar, in verschillende materialen, motieven, dessins en kleuren,... Als specialist in rubbervloeren willen wij met een gedegen service en jarenlange kennis samen met u op zoek gaan naar de juiste vloer voor uw project. Daarom werken wij steeds een offerte op maat uit, zodat u nadien niet voor onverwachte verassingen komt te staan, maar u een juiste prijs ontvangt voor uw project.