Vlag NL.png
Vlag FR.png

DOWNLOAD

PLATFORM

De renovatie van een speeltuin en de aanschaf van speeltoestellen kost geld. Gelukkig zijn er organisaties die financieel kunnen bijdragen. Denk aan de gemeente, (lokale) fondsen, bedrijven en ouders. Maar hoe haalt u het geld bij elkaar? Fondsenwerving begint met een goed projectplan, een duidelijke begroting en een overzichtelijk dekkingsplan.

STAPPENPLAN

 

 

SUBSIDIES

Wat zijn subsidies nu eigenlijk? Subsidie is een breed begrip. Er is subsidie voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Meestal is een subsidie een financiële steun van de overheid aan instellingen, bedrijven en/of personen om hun activiteiten te ontwikkelen. De financiële steun hoeft niet altijd bij de overheid vandaan te komen, ook bedrijven of stichtingen kunnen subsidie geven aan degene die daarvoor in aanmerking komen.

Wij hebben onderstaand enkele links naar subsidiemogelijkheden opgelijst:

CROWDFUNDING

Crowdfunding is een alternatieve manier om projecten financieel te steunen. Wanneer ondernemers of verenigingen een project willen financieren, gaan ze doorgaans naar de bank. Crowdfunding werkt zonder kredietinstellingen.

Crowdfunding is een concept waarbij vele investeerders en/of belanghebbenden bereid zijn om te investeren in projecten waarmee ze zich betrokken voelen. Crowdfunding betekent dan ook letterlijk ‘funding’ door de ‘crowd’, ofwel financiering door de massa.

Bij crowdfunding gaat het doorgaans om relatief kleine bijdragen. Het bedrag dat particulieren en bedrijven in projecten investeren varieert van tien tot duizenden euro’s. In ruil daarvoor krijgen ze een vooraf bepaalde tegenprestatie.

Wij hebben onderstaand enkele links naar crowdfundingplatformen opgelijst:

DOWNLOADS

Speelterreinen zijn een belangrijke ontspanningsplaats voor kinderen. Een speelterrein is elke speeltuin, elk speelplein, elke speelplaats waar minstens één speeltoestel aanwezig is dat door kinderen of jongeren jonger dan 18 jaar collectief gebruikt wordt om te spelen. De uitbater van het speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein.

Maar waar moeten deze speelterreinen nu eigenlijk allemaal aan voldoen? Onderstaande sites en documenten kunnen u misschien wel op weg helpen: